mgr socjologii w specjalności komunikacja społeczna
Zoopsycholog
Instruktor Szkolenia Psów

Założycielka Warsztatu

tel. 503 330 404
email:  magdalena.grabowska@warsztat.edu.pl

Jestem absolwentką studiów na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku socjologia, w specjalności komunikacja społeczna. Dyplom uzyskałam w 2009 roku.
W 2011 roku ukończyłam Kurs Instruktorski stopień I w Centrum Kynologicznym Canid.
W latach 2011 – 2012 studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Collegium Humanitatis, na kierunku psychologia zwierząt – zagadnienia podstawowe i aplikacyjne.
Certyfikat uzyskałam w 2012 roku.
Jestem także absolwentką kursu Instruktorskiego stopień II w Centrum Kynologicznym Canid w 2012 roku.
Od 2020 roku jestem również ekspertką w Forum Kynoedukatorów, którego celem jest profesjonalizacja działań edukatorów. Zależy nam, by osoby, które odwiedzają placówki edukacyjne, dysponowały rzetelną wiedzą o psach, umiejętnościami pracy z grupą oraz wysokimi standardami etycznymi.

Od stycznia 2013 do października 2019 prowadziłam katowicki oddział Centrum Kynologicznego Canid, gdzie organizowałam i prowadziłam zajęcia szkolenia psów, konsultacje behawioralne, warsztaty i wykłady.
W listopadzie 2019 szkoła szkolenia psów przeszła pod nową markę – Warsztat, gdzie organizuję i prowadzę zajęcia szkolenia psów, konsultacje behawioralne, warsztaty i wykłady.

Uczestniczyłam także w wielu seminariach i wykładach poszerzając i aktualizując wiedzę teoretyczną oraz praktyczną stronę wykonywanego przeze mnie zawodu.

Październik 2008 – Katowice. Udział w seminarium współorganizowanym przez lecznicę dla zwierząt Fabisz-Stefanek s.c. nt. „Pierwsza pomoc weterynaryjna”
2008 – kurs opiekuna zwierząt „Petsitter”. Coape
Listopad 2011- Warszawa. Udział w seminarium Amber Batson „Poskromić dzikusa”. Psia Wachta.
Luty 2013 – Reda. Udział w Seminarium profesora Adama Miklosiego – „Co naprawdę wiemy o psach”. Silva Lupus
Wrzesień 2013 – Gdynia. Udział w trzydniowym seminarium Iana Dunbara. Tematyka seminarium: zachowania społeczne psów, obalanie mitu dominacji, zapobieganie i terapia reaktywności, agresji wewnątrzgatunkowej, profilaktyka i terapia zaburzeń lękowych i agresji w stosunku do ludzi, szkolenie oparte na nagradzaniu. Silva Lupus
Sierpień 2014 – Czarnowoda. Udział w trzydniowych warsztatach tropienia użytkowego z Marią Kuncewicz.
Marzec 2015 – Sosnowiec. Udział w warsztatach z Paulą Gumińską. Tematyka warsztatów: Motywacja, zabawa, aport, łup.
Czerwiec 2015 – Kraków. Udział w dwu dniowym seminarium z profesorem Clive Wynne – „Najnowsza wiedza na temat pochodzenia, zachowania i procesów poznawczych psów”. Coape
Listopad 2015 – Raszyn. Udział w seminarium dr Juliane Kaminski – „Pies – zachowania społeczne i poznawcze”. Talking Dogs
Luty 2016 – Raszyn. Udział w seminarium Alexy Capry – „Zabawa i strategie radzenia”. Talking Dogs
Marzec 2016 – Warszawa. Udział w seminarium dr Marty Gacsi – „Agresja u psów”. Psia Wachta
Styczeń 2018 – Warszawa. Udział w seminarium profesora Adama Miklosiego „Osobowość, genetyka, emocje”. Psia Wachta
Maj 2018 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach pierwszej pomocy dla psów z lek. Wet. Mariolą Powroźny. Centrum Kynologiczne Canid oddział Katowice
Wrzesień 2018 – Biskupice. Warsztaty Eweliny Włodarczyk „Pies– emocje, motywacja, społeczne uczenie się.
Listopad 2018 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach Eweliny Włodarczyk „Komunikacja pies- pies”. Centrum Kynologiczne Canid
Styczeń 2019 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach „Komunikacja pies – człowiek”. Centrum Kynologiczne Canid.
Styczeń 2020 – Udział w seminarium Mariny Garfagnioli „Zachowania agresywne”
Sierpień 2020 – aktualizacja i rozszerzenie warsztatu praktycznego, udział w webinarze „Jak lepiej trenować z psem” z Magdą Łęczycką.
Grudzień 2020- udział w webinarze Michele Minunno „Spojrzenie psa – co się w nim kryje”. Z psem w pełni. Ośrodek holistycznej pracy z psem.
Listopad 2021 – udział w webinarze z Simonem Gadbois, „Współczesne teorie na temat motywacji w szkoleniu
i uczeniu się zwierząt”

Prywatnie jestem opiekunką starszej już kundelki Mokki.