Magdalena Grabowska

mgr socjologii w specjalności komunikacja społeczna
Zoopsycholog
Instruktor Szkolenia Psów

Założycielka Warsztatu

tel. 503 330 404
email:  magdalena.grabowska@warsztat.edu.pl

Jestem absolwentką studiów na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku socjologia, w specjalności komunikacja społeczna. Dyplom uzyskałam w 2009 roku.
W 2011 roku ukończyłam Kurs Instruktorski stopień I w Centrum Kynologicznym Canid.
W latach 2011 – 2012 studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Collegium Humanitatis, na kierunku psychologia zwierząt – zagadnienia podstawowe i aplikacyjne.
Certyfikat uzyskałam w 2012 roku.
Jestem także absolwentką kursu Instruktorskiego stopień II w Centrum Kynologicznym Canid w 2012 roku.

Od stycznia 2013 do października 2019 prowadziłam katowicki oddział Centrum Kynologicznego Canid, gdzie organizowałam i prowadziłam zajęcia szkolenia psów, konsultacje behawioralne, warsztaty i wykłady.
W listopadzie 2019 szkoła szkolenia psów przeszła pod nową markę – Warsztat, gdzie tak jak do tej pory, organizuję i prowadzę zajęcia szkolenia psów, konsultacje behawioralne, warsztaty i wykłady.

Od września 2022 roku współpracuję również z czasopismem Pies z Charakterem, w którym  publikuję artykuły. 

Prywatnie jestem mamą 7 letniej Łucji oraz opiekunką suczek Mokki oraz Toli. Pasjonują mnie zwierzęta w naturze, zagadnienia społeczne oraz niezmiennie relacje międzygatunkowe człowiek- pies oraz wewnątrzgatunkowe pies-pies i człowiek- człowiek

Uczestniczyłam także w wielu seminariach i wykładach, poszerzając i aktualizując wiedzę teoretyczną oraz praktyczną stronę wykonywanego przeze mnie zawodu.

 • Październik 2008 – Katowice. Udział w seminarium współorganizowanym przez lecznicę dla zwierząt Fabisz-Stefanek s.c. nt. „Pierwsza pomoc weterynaryjna”
 • 2008 – kurs opiekuna zwierząt „Petsitter”. Coape
  Listopad 2011- Warszawa. Udział w seminarium Amber Batson „Poskromić dzikusa”. Psia Wachta.
 • Luty 2013 – Reda. Udział w Seminarium profesora Adama Miklosiego – „Co naprawdę wiemy o psach”. Silva Lupus
 • Wrzesień 2013 – Gdynia. Udział w trzydniowym seminarium Iana Dunbara. Tematyka seminarium: zachowania społeczne psów, obalanie mitu dominacji, zapobieganie i terapia reaktywności, agresji wewnątrzgatunkowej, profilaktyka i terapia zaburzeń lękowych i agresji w stosunku do ludzi, szkolenie oparte na nagradzaniu. Silva Lupus
 • Sierpień 2014 – Czarnowoda. Udział w trzydniowych warsztatach tropienia użytkowego z Marią Kuncewicz.
 • Marzec 2015 – Sosnowiec. Udział w warsztatach z Paulą Gumińską. Tematyka warsztatów: Motywacja, zabawa, aport, łup.
 • Czerwiec 2015 – Kraków. Udział w dwu dniowym seminarium z profesorem Clive Wynne – „Najnowsza wiedza na temat pochodzenia, zachowania i procesów poznawczych psów”. Coape
 • Listopad 2015 – Raszyn. Udział w seminarium dr Juliane Kaminski – „Pies – zachowania społeczne i poznawcze”. Talking Dogs
 • Luty 2016 – Raszyn. Udział w seminarium Alexy Capry – „Zabawa i strategie radzenia”. Talking Dogs
 • Marzec 2016 – Warszawa. Udział w seminarium dr Marty Gacsi – „Agresja u psów”. Psia Wachta
 • Styczeń 2018 – Warszawa. Udział w seminarium profesora Adama Miklosiego „Osobowość, genetyka, emocje”. Psia Wachta
 • Maj 2018 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach pierwszej pomocy dla psów z lek. Wet. Mariolą Powroźny. Centrum Kynologiczne Canid oddział Katowice
 • Wrzesień 2018 – Biskupice. Warsztaty Eweliny Włodarczyk „Pies– emocje, motywacja, społeczne uczenie się.
 • Listopad 2018 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach Eweliny Włodarczyk „Komunikacja pies- pies”. Centrum Kynologiczne Canid
 • Styczeń 2019 – Katowice. Organizacja i udział w warsztatach „Komunikacja pies – człowiek”. Centrum Kynologiczne Canid.
 • Styczeń 2020 – Udział w seminarium Mariny Garfagnioli „Zachowania agresywne”
 • Sierpień 2020 – aktualizacja i rozszerzenie warsztatu praktycznego, udział w webinarze „Jak lepiej trenować z psem” z Magdą Łęczycką.
 • Grudzień 2020- udział w webinarze Michele Minunno „Spojrzenie psa – co się w nim kryje”. Z psem w pełni. Ośrodek holistycznej pracy z psem.
 • Listopad 2021 – udział w webinarze z Simonem Gadbois, „Współczesne teorie na temat motywacji w szkoleniu
  i uczeniu się zwierząt”
 • Styczeń 2023 – udział w webinarze z Sean Will and Maasa Nishimuta, „Konstrukcyjna terapia behawioralna psów”
 • Styczeń 2024 – udział w kursie Simone Mueller „Predation substitute training” 

Poznaj nas bliżej w naszych Social Mediach