W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy wszystkich uczestników szkolenia prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu.

Zasady ogólne

1. Szkolenie realizowane jest metodą behawioralną.

2. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy stosują się do zaleceń instruktorów prowadzących szkolenie.

3. Ćwiczenia realizowane w trakcie zajęć uczestnicy powtarzają również poza zajęciami – w domu i na spacerach.

Zasady porządkowe

W TRAKCIE ZAJĘĆ

1. Opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za psa w trakcie zajęć i odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.

2. Zabrania się stosowania wobec psów bodźców awersyjnych, wywoływania bólu, strachu czy zachowań agresywnych.

3. Opiekun sprząta po swoim psie zarówno na sali treningowej, na terenie posesji i w jej okolicy.

4. Przed zajęciami każdy pies powinien być wyprowadzony na kilkunastominutowy swobodny spacer.

5. W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest jedynie na wyraźną prośbę instruktora prowadzącego i pod jego nadzorem.

6. W trakcie zajęć psy nie kontaktują się ze sobą ani z innymi ludźmi. Ewentualny kontakt
dozwolony jest jedynie na wyraźną prośbę instruktora prowadzącego i pod jego nadzorem.

7. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy opiekunowie psa. Jeden z opiekunów zostaje wyznaczony jako odpowiedzialny za szkolenie i uczestniczy we wszystkich zajęciach.

8. Na zajęcia opiekunowie przychodzą punktualnie.

9. Psy prezentujące zachowania agresywne wobec innych psów lub ludzi nie mogą zostać uczestnikami szkolenia i będą kierowane na terapię behawioralną.

NIEOBECNOŚCI

10. Na zajęciach grupowych można być nieobecnym dwa razy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności (8h przed zajęciami) i można zgłosić chęć odrobienia tych zajęć do 10 dni od zgłoszenia nieobecności. Niezgłoszone nieobecności i nieodrobione zajęcia przepadają.

11. Na zajęciach indywidualnych lub terapeutycznych można być nieobecnym raz po uprzednim zgłoszeniu nieobecności (8h przed zajęciami) i można zgłosić chęć odrobienia tych zajęć do 10 dni od zgłoszenia nieobecności. Niezgłoszone nieobecności i nieodrobione zajęcia przepadają.

12. Czas ważności kursu wynosi pół roku. Po tym czasie niewykorzystane zajęcia przepadają.

13. Dyplom ukończenia kursu otrzymują przewodnicy, którzy opuścili nie więcej niż 2 lekcje kursu. Dyplom wydajemy na prośbę kursanta i po uprzednim zdaniu egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach losowych można ukończyć kurs z inną grupą, bez dodatkowych kosztów.

14. Rażące naruszanie regulaminu może skutkować usunięciem z zajęć i kursu.

15. Przewodnik, który sam rezygnuje z zajęć nie otrzymuje zwrotu należności za kurs.